Ter introductie

Op deze site staan overzichten van publicaties die ik in de afgelopen jaren het licht heb doen zien.

Het betreffen vooral teksten die ik heb geschreven over verslaving, verslavingszorg, psychische gezondheid, psychische problematiek en psychische gezondheidszorg / psychiatrie.

Veel bestanden kunnen worden gedownload.

Ter introductie

Ik heb tussen 1981 en 1991 in de verslavingszorg gewerkt. Sindsdien ben ik mij in verslaving, verslaafden en verslavingszorg blijven interesseren. In 1995 promoveerde ik bij prof. dr. Paul Schnabel in Utrecht cum laude op het proefschrift Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. Ook nadien heb ik geregeld over verslaving, verslaafden en verslavingszorg gepubliceerd.

Ik werk als senior-onderzoeker in de psychiatrie (GGZ inGeest, partner van VUmc). Sinds 2009 werk ik tevens als lector bij Hogeschool Leiden op het gebied van de psychische gezondheidszorg. Recent ben ik tevens benoemd tot adviseur beleid bij Brijder-Parnassia. Hiernaast voer ik af en toe free-lance opdrachten uit voor organisaties op het terrein van de verslavingszorg en de psychische gezondheidszorg (onderzoek, publicaties, beleidsadviezen e.d.).

Van 2006 tot 2009 deed ik bij prof. dr. Gerrit Glas en prof. dr. Willem van Tilburg een tweede promotieonderzoek gericht op de grondslagen van het onderzoek naar de determinanten en mechanismen van psychopathologie. Van het proefschrift Psychopathologie – grondslagen, determinanten, mechanismen verscheen bij uitgeverij Boom in het voorjaar van 2009 een handelseditie.

Op 9 juni 2011 hield ik in Leiden mijn lectorale rede. Tekst in druk: SWP, 2011 (drukproef).pdf.